Výpočet orientačních nákladů na zděnou stavbu (on-line)




m3

Obestavěný prostor je definován jako celkově využitý prostor včetně střechy a podsklepení.



m2

Zastavěná plocha je tvořena půdorysným průmětem prostorových objektů stavby.


Jako samostatné podlaží započítejte také sklep a obytné podkroví.


m (nepovinná položka)